خودروهای یک میلیارد تومانی در عمان

عمان بهشت سوپرکارهای جهان است و در این شهر می‌توان بهترین خودروهای جهان را یافت.

به گزارش عمان چنس، اما همه‌ی ساکنین عمان توانایی خرید ماشین های سوپر اسپرت را ندارند و باید به سمت خرید خودروهای ارزان قیمت فرانسوی، آمریکایی، ژاپنی و کره‌ای تویوتا و هیوندای بروند. در این مطلب، قصد داریم به معرفی خودروهای ارزان قیمت در محدوده قیمت حدودی یک میلیارد تومان بپردازیم.

1- تویوتا کمری مدل 2018

محل فروش: شهر باطنه

قیمت تعیین شده :  7900ریال عمانی

2- تویوتا راو تیپ 4؛ مدل  2017

محل فروش: شهر مسقط

قیمت تعیین شده 7700 ریال عمانی

3- تویوتا کمری مدل 2018

محل فروش فروش: شهر  مسقط

قیمت تعیین شده:  7700ریال عمانی

4- تویوتا کمری مدل 2019

محل فروش: شهر البتینه

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

5- تویوتا کمری مدل  2018

محل  فروش: شهر باطنه

قیمت تعیین شده : 7800ریال عمانی

6- تویوتا کمری مدل ،2020

محل  فروش : شهر باطنه

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

7- جی.ام.سی سیرا مدل 2016

محل فروش : شهر مسقط

‌ قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

8- لکسوس مدل ای.اس  350،  مدل2017

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت تعیین شده : 7800 ریال عمانی

بیشتر بخوانید:

9- تویوتا کمری مدل 2019

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت تعیین شده : 7900 ریال عمانی

10-تویوتا هایلوکس  مدل2017

محل فروش: شهر باطنه

قیمت تعیین شده : 7800 ریال عمانی

11- لکسوس ال.اس 460، مدل 2013

محل فروش: شهر البتینه

قیمت تعیین شده: 7900 ریال عمانی

12-دج رام مدل 2019

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت تعیین شده : 7800

13- تویوتا کمری مدل 2019

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت تعیین شده : 7900

14- لکسوس ای.اس 350

محل فروش : شهر ظفار

قیمت تعیین شده : 7700 ریال عمانی

15-تویوتا کمری مدل 2018

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت تعیین شده : 700 7 ریال عمانی

16- تویوتا لندکروز پیکاب مدل 2018

محل فروش : شهر ظفار

قیمت فروش: 7700 ریال عمانی

17- لکسوس ال.ایکس 570، مدل 2008

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت فروش : 7900

18-تویوتا کمری مدل 2019

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت فروش : 7900 ریال عمانی

19- تویوتا لندکروز جی.70 ، مدل 2016

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت فروش :7900

20- مرسدس بنز سی. 300مدل  2017

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت فروش : 7900 ریال عمانی

21- مرسدس بنز سی.300 ،  مدل2016

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت فروش: 7800 ریال عمانی

22- مرسدس بنز ای.350

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7700 ریال عمانی

23- میتسوبیشی پاژیرو مدل 2017

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

24- فورد ماستنگ مدل 2020

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت تعیین شده : 7900 ریال عمانی

25- تویوتا کمری مدل 2018

محل فروش : شهر باطنه

قیمت تعیین شده : 7800 ریال عمانی

26- تویوتا کمری مدل 2020

محل فروش : شهر باطنه

قیمت تعیین شده : 7800 ریال عمانی

27- جی.ام. سی سیرا مدل 2016

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت تعیین شده : 7800 ریال عمانی

28- تویوتا کمری مدل 2022

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت تعیین شده : 7800 ریال عمانی

29- میتسوبیشی پاژیرو مدل 2018

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7800

30- لکسوس آی.اس 200 ، مدل 2017

محل فروش : شهر باطنه

قیمت تعیین شده: 7800 ریال

31- تویوتا کمری مدل 2019

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7900 ریال عمانی

32-تویوتا اف.جی کروزر مدل  2013

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت : 7800 ریال عمانی

33- مرسدس بنز سی.43 ای.ام.جی مدل 2015

محل فروش : داخله

قیمت تعیین شده: 7700 ریال عمانی

34- تویوتا کمری مدل 2018

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

35- سوزوکی جیمی مدل 2020

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7800 ریال

36- نیسان پاترول مدل 2014

محل فروش :  شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7900 ریال عمانی

37- تویوتا کمری مدل 2018

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7900 ریال عمانی

38- مرسدس بنز  کلاس سی ، 300 مدل  2016

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت تعیین شده : 7900 ریال عمانی

39- لکسوس آی.اس 200 ،  مدل2017

محل فروش : شهر باطنه

قیمت فروش: 7750 ریال عمانی

40- لکسوس آی.اس مدل 2017

محل فروش : شهر باطنه

قیمت فروش : 7750 ریال عمانی

41 لکسوس ای. اس 350، مدل 2016

محل فروش: شهر باطنه

قیمت فروش : 7900 ریال عمانی

42- مینی کوپر کلاس اس، مدل 2019

محل فروش: شهر باطنه

قیمت فروش :  7700 ریال عمانی

43- مینی کوپر کلاس اس، مدل 2019

محل فروش: شهر باطنه

قیمت فروش: 7800 ریال عمانی

44- لکسوس آر. اس  مدل  2016

محل فروش : شهر داخله

قیمت فروش : 7800 ریال عمانی

45- بی.ام.دبلیو ایکس تری ، مدل  2016

محل فروش:   شهر مسقط

قیمت فروش: 7900 ریال عمانی

46- تویوتا کمری  مدل  2018

محل فروش:  شهر مسقط

قیمت فروش : 7900 ریال عمانی

47- شورلت تاهو مدل    2015

محل فروش: شهر بوریمی

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

48-لکسوس آی.اس 200، مدل  2017

محل فروش: شهر باطنه

قیمت تعیین شده: 7700 ریال

49: تویوتا کمری مدل 2018

محل فروش: شهر مسقط

قیمت فروش : 7700 ریال عمانی

50– نیسان آرمادا مدل 2015

محل فروش : شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7830 ریال عمانی

51- تویوتا کمری مدل 2018

محل فروش: شهر داخله

قیمت تعیین شده: 7700 ریال عمانی

52- مرسدس بنز کلاس سی 300، مدل 2018

محل فروش: شهر باطنه

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

53- دج دورانگو مدل 2018

محل فروش : شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7700 ریال عمانی

54- تویوتا کمری مدل 2019

محل فروش: شهر باطنه

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

55- میتسوبیشی پاژیرو مدل 2018

محل فروش : شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

56- لکسوس ای.اس 350 ، مدل 2017

محل فروش: شهر باطنه

قیمت تعیین شده: 7900 ریال عمانی

57-تویوتا کمری مدل 2018

محل فروش : مسقط

قیمت فروش : 7900 ریال عمانی

58- جیپ رانگلر، مدل 2017

محل فروش : شهر مسقط

قیمت فروش: 7800 ریال عمانی

59- تویوتا راو تیپ 4 مدل 2021

محل فروش: شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7900 ریال عمانی

60- تویوتا کمری مدل 2020

محل فروش: شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7900 ریال عمانی

61- مرسدس بنز کلاسی 30، 300 مدل 2017

محل فروش : شهر داخله

قیمت تعیین شده: 7900 ریال عمانی

62- لکسیوس ای.اس 350 مدل 2017

محل فروش: شهر باطنه

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

63-تویوتا لندکروزر پیکاپ

محل فروش : شهر الشرقیه

قیمت تعیین شده: 7900 ریال

64- لندرور ال.ار مدل 2014

محل فروش : شهر مسقط

قیمت تعیین شده: 7800 ریال عمانی

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *