درآمدهای عمومی عمان تا پایان ژانویه ۲۰۲۴ حدود ۳ درصد افزایش یافته و به یک میلیارد و ۱۴ میلیون ریال عمانی (حدود ۲.۶۳ میلیارد دلار) رسیده است. به این ترتیب بودجه عمان ۲۲۰ میلیون دلار مازاد به ثبت رسانده است.

به گزارش عمان چنس،  درآمدهای جاری این کشور در ژانویه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳۲ درصد افزایش یافته است.

گرچه مازاد بودجه ۸۵ میلیون ریال عمانی امسال از  ۱۴۵ میلیون ریال عمانی در مدت مشابه سال قبل، کمتر است.

خالص درآمدهای نفتی عمان تا پایان ژانویه ۲۰۲۴ با کاهش ۱ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۵۹۵ میلیون ریال عمانی (۱.۵۴ میلیارد دلار) رسید و میانگین قیمت نفت هم حدود ۹۰ دلار در هر بشکه بود.

درآمد خالص گاز هم در این مدت حدود ۴۸ درصد کاهش یافت و به ۱۳۵ میلیون ریال عمانی رسید.

بر اساس گزارش خبرگزاری عمان، درآمدهای جاری جمع آوری شده در این مدت ۲۸۳ میلیون ریال عمانی (۷۳۵ میلیون دلار) بوده است که این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش بازده سرمایه‌گذاری دولت به میزان ۲۰۰ میلیون ریال عمانی بوده است.

هزینه‌های عمومی در این مدت  ۹۲۹ میلیون ریال عمانی (۲.۴ میلیارد دلار) بود که ۱۱ درصد از هزینه‎‌ها در مدت مشابه سال قبل بیشتر است.