بخش محموله‌‎های هوایی فرودگاه صلاله، واقع در استان ظفار عمان، به رکورد جدیدی در جا‎به‌جایی محموله‌‎های هوایی در ماه ژانویه ۲۰۲4 دست یافت.

به گزارش عمان چنس، حجم محموله‌های هوایی که در ژانویه ۲۰۲۴ از طریق این فرودگاه جابه‌جا شده است، افزایش ۳۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ و افزایش ۱۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ داشته است.

مسئولان فرودگاه رکورد جدید را ناشی از تلاش‌‎ها و ابتکارات مربوط به ارتقاء ساختمان محموله هوایی و نیز ارائه پشتیبانی و تسهیلات به صاحبان مشاغل مرتبط با حمل و نقل هوایی در بازار محلی استان ظفار می‌دانند.

فرودگاه صلاله اولین ارتباط بین یک بندر و یک فرودگاه را در ۷ سپتامبر سال گذشته برای ارائه خدمات حمل و نقل هوایی-دریایی به ثبت رساند.

منبع: سندباد

انتهای پیام/