افزایش بیش از 4 درصدی اعتبارات بانکی عمان

آخرین داده‌های بانک مرکزی عمان نشان می‌دهد که بانک‌های عمان سال گذشته رشد اعتباری 4.8 درصدی را ثبت کردند، اما رشد سپرده‌ها در سال 2022 به شدت کاهش یافت و به 1.1 درصد رسید. بنا به گزارشات بانک مرکزی، اعتبارات بانکی به ارزش 29.2 میلیارد ریال در سال 2022 رسیدند.

به گزارش عمان چنس و به نقل از مسقط دیلی، بانک مرکزی عمان در بولتن ماهانه خود اعلام کرد : کل اعتبارات معوق اعطا شده توسط بخش بانکی (بانک های متعارف و اسلامی) در پایان دسامبر 2022 نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.8 درصد رشد کرد و به 29.2 میلیارد ریال رسید.

از کل اعتبارات بانکی در بخش خصوصی رشد سالانه 4.1 درصدی به مبلغ 24.4 میلیارد ریال عمان به ثبت رسید. شرکت‌های غیرمالی بیشترین سهم از کل اعتبار بخش خصوصی را با تقریباً 45.8 درصد را در پایان دسامبر 2022 به نام خود ثبت کردند و پس از آن بخش خانوار با 45.1 درصد قرار گرفت.

سهم شرکت های مالی 5.3 درصد از کل اعتبار بخش خصوصی بود، در حالی که سایر بخش‌ها، تا پایان دسامبر 2022، سهم 3.7 درصدی در این بانک‌ها داشتند.

کل اعتبارات بانک‌ها در دسامبر 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.4 درصد رشد کرد. در حالی که اعتبار بانک‌های متعارف بخش خصوصی با 1.9 درصد افزایش به 19.5 میلیارد ریال رسید.

سرمایه گذاری بانک ها در اوراق قرضه توسعه دولتی در دسامبر 2022 به میزان 0.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت و به 2.2 میلیارد ریال رسید، در حالی که سرمایه گذاری آنها در اوراق بهادار خارجی با 1.4 درصد افزایش به 0.9 میلیارد ریال در مدت مشابه رسید.

از سوی دیگر، کل سپرده‌های بخش بانکی در عمان با نرخ پایین‌تری 1.1 درصدی در پایان دسامبر 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 25.9 میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.

مجموع سپرده‌های بخش خصوصی با اندکی کاهش 0.3 درصدی به 17.4 میلیارد ریال رسید. از نظر ترکیب سپرده‌های بخش خصوصی، بیشترین سهم مربوط به سپرده‌های خانوارها با 52.2 درصد، شرکت‌های غیرمالی با 28.9 درصد، شرکت‌های مالی با 16.1 درصد و سایر بخش‌ها با 2.9 درصد بوده است.

کل سپرده های نگهداری شده نزد بانک های متعارف در پایان دسامبر 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.9 درصد کاهش یافت و به 21 میلیارد ریال رسید. سپرده‌های بخش خصوصی که 67.8 درصد از کل سپرده های بانک های معمولی را تشکیل می داد، تا دسامبر 2022 به میزان 2.0 درصد کاهش یافت و به 14.3 ریال عمان رسید.

علاوه بر این، سپرده‌های دولت نزد بانک‌های متعارف با افزایش 2.8 درصدی به 4.9 میلیارد ریال و سپرده‌های شرکت‌های دولتی با 2.9 درصد افزایش به 1.4 میلیارد ریال رسید.

طبق داده‌های بانک مرکزی عمان، میانگین نرخ سود سپرده های ریالی عمانی نزد بانک های متعارف شاهد افزایش از 1.976 درصد در پایان دسامبر 2021 به 1.993 درصد در پایان دسامبر 2022 بود. میانگین نرخ وام ریالی عمانی از 5.570  به 5.379 درصد کاهش یافت.

در همین حال، نرخ وام بین بانکی داخلی با ریال عمان در دسامبر 2022 از 0.369 درصد در سال گذشته به 3.944 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اعلام کرد که این نتیجه افزایش متوسط نرخ بازپرداخت برای تزریق نقدینگی بود.

بخش بانکداری اسلامی عمان همچنان شاهد رشد قوی در سال 2022 بود و رشد دو رقمی در اعتبارات و سپرده‌ها را به ثبت رساند.

نهادهای وابسته به بانکداری اسلامی تا پایان سال 2022، مبلغی به ارزش 5.4 میلیارد ریال اعتبار اعطا کردند که رشدی 12.2 درصدی نسبت به سال 2021 محسوب می‌شود. مجموع سپرده‌های نگهداری شده نزد بانک‌های اسلامی با 10.9 درصد افزایش به 4.9 میلیارد ریال رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *