اقتصادی- عمان چنس: میزان تولید عسل محلی در سال  ۲۰۲۳ در استان الظاهره عمان به حدود ۵۶.۳ تن (۳۳.۸ تن عسل سمر، ۲۲.۵ تن عسل سدر) رسید که ارزش بازار آن بیش از ۹۲۰ هزار ریال عمانی برآورد شده است.

پیش بینی می‌شود به دلیل بارندگی‌های زیاد و پوشش گیاهی مناسب، میزان تولید عسل زنبورها طی فصل آینده در این استان افزایش یابد.

بر اساس داده‌های اداره منابع کشاورزی و آب استان الظاهره، تعداد زنبورداران ثبت شده در این اداره تا پایان سال گذشته، ۹۴۸ زنبوردار دارای ۲۲۵۴۴ کندو بوده است.

در طول سال گذشته، ۱۰ خانواده هم از طرح «پرورش و تولید زنبور عسل برای زنان روستایی» بهره‌مند شدند که با بودجه انجمن دارالعطاء و با هدف توانمندسازی زنان خانواده‌های تحت پوشش تامین اجتماعی بود.

بانک «التنمیه» عمان نیز در سال قبل، ۲۵ پروژه پرورش زنبور عسل را تامین مالی کرد که به تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌‎های شغلی کمک می‌کند.

لازم به ذکر است که حرفه زنبورداری یکی از حرفه‌های قدیمی و سنتی عمان و یکی از منابع اصلی درآمد بسیاری از خانواده‌‎‌ها به شمار می‌رود.