تکمیل 93 درصدی فاز اول پروژه شرکت انتقال برق عمان

شرکت انتقال برق عمان، یکی از زیرمجموعه‌های گروه نما روز چهارشنبه اعلام کرد که فاز اول پروژه راهبردی ربط تا کنون 93 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش عمان چنس و به نقل از مسقط دیلی، فاز اول پروژه ربط – که هدف آن اتصال شبکه‌های انتقال برق شمال و جنوب در عمان است – شامل 660 کیلومتر خطوط هوایی 400 کیلوولتی و پنج ایستگاه اصلی شبکه در ناهده، بارق، سویحات، الدقم و ماهوت است. هزینه کل این فاز که به پنج پروژه تقسیم می شود، 183 میلیون ریال است.

پروژه اول مستلزم ساخت ایستگاه‌های شبکه 400 کیلوولت در بارق و سویحات و اتصال آنها به شبکه توسعه نفت عمان است. ایستگاه بارق شامل 12 سوئیچ 400 کیلوولت گاز عایق، دو ترانسفورماتور 132/400 با ظرفیت 500 مگا ولت آمپر برای هر یک از آن‌ها است. این پروژه همچنین شامل نصب ده جایگاه عایق گاز 132 کیلوولت، چهار راکتور شنت، پانل‌های کنترل و رله و ابزار ارتباطی علاوه بر کارهای ساختمانی مرتبط است.

از سوی دیگر، ایستگاه سویحات شامل 12 جایگاه عایق گاز 400، دو ترانسفورماتور 132/400 کیلوولت با ظرفیت 500 مگا ولت آمپر برای هر یک از آنها به اضافه 12 جایگاه عایق گاز 132 کیلو ولت، شش راکتور شنت، پنل کنترل و رله در کنار سایر ابزار ارتباطی است.

پروژه دوم شامل ساخت خطوط هوایی 400 کیلوولت به طول 129 کیلومتر بین ایستگاه‌های بارق و سویحات و خطوط انتقال 400 کیلوولت به طول کل 195 کیلومتر بین ایستگاه‌های بارق و ناهده است. این پروژه شامل ساخت برج های خطوط هوایی، عایق‌ها و کارهای ساختمانی مرتبط است.

پروژه سوم شامل ساخت ایستگاه های 400 کیلوولت دقم و ماهوت است. ایستگاه دقم شامل دوازده سوئیچ 400 کیلو ولت عایق گاز، دو ترانسفورماتور 132/400 با ظرفیت هر کدام 500 مگا ولت آمپر، هشت سوئیچ 132 کیلو ولت عایق گاز، چهار ترانسفورماتور 132/33 کیلو ولت با ظرفیت 125 مگا ولت، علاوه بر چهل و دو محل عایق گاز 33 کیلوولت، شش راکتور شنت، تابلوهای کنترل و رله و ارتباطات و همچنین کارهای ساختمانی مرتبط است.

ایستگاه ماهوت شامل 9 جایگاه عایق گاز 400 کیلوولت، دو ترانسفورماتور 400/33 کیلو ولت با ظرفیت 125 مگا ولت آمپر برای هر یک، بیست و یک جایگاه عایق گاز 33 کیلوولت، سه راکتور شنت، تابلوهای کنترل و رله و ابزار ارتباطی است.

این ایستگاه‌ها از شبکه تنویر در تامین تقاضای فزاینده برق در منطقه ویژه اقتصادی دقم پشتیبانی خواهند کرد.

پروژه چهارم مربوط به احداث خطوط هوایی 400 کیلوولت به طول کل 191 کیلومتر بین ایستگاه های سویحات و دقم و خطوط هوایی به طول کل 152 کیلومتر بین ایستگاه‌های دقم و ماهوت می‌باشد. این پروژه شامل ساخت برج‌های خطوط هوایی، عایق ها و همچنین کارهای ساختمانی مرتبط است.

پروژه پنجم شامل ساخت ایستگاه 132/400 کیلوولت ناهده است. ایستگاه ناهده شامل 14 عایق گاز 400 کیلو ولت، دو ترانسفورماتور 132/400 با ظرفیت  500 مگا ولت آمپر برای هر کدام، هشت سوئیچ 132 کیلو ولت گاز عایق شده علاوه بر تابلوهای کنترل و رله، ارتباطات و کارهای ساختمانی مرتبط است. این پروژه همچنین شامل خط انتقال 400 کیلوولت است که ایستگاه های زکی و عبری را از طریق ایستگاه ناهده بهم متصل می‌کند. این ایستگاه به عنوان نقطه اتصال اصلی شبکه ملی در شمال عمان و شبکه توسعه برق شرکت نفت عمان محسوب می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *